Xem lộ trình

1. Mô tả
Cho phép người dùng xem lại chi tiết lộ trình xe đã qua. Hệ thống giới hạn xem một khoảng thời gian lớn nhất là 24 giờ liên tiếp.
Thao tác và chức năng
Từ trang chủ click chọn biểu tượng Lộ trình.
Giao diện hiển thị như sau:

Mô tả giao diện
- Tab Thông tin xem: Cho phép người dùng tìm kiếm thông tin lộ trình của xe
 • Biển số xe
 • Từ ngày: Hiển thị mặc định là thời gian đầu ngày hiện tại. VD 17/02/2012 00:00
 • Đến ngày: Hiển thị là thời gian hiện tại. VD 17/02/2012 10:19
 • - Tab Lộ trình: Lộ trình của xe được vẽ lại
  2. Thao tác thực hiện
  Xem lộ trình
 • Bước 1: Kích chọn tab Thông tin xem
 • Bước 2: Nhập chính xác vào Biển số xe cần xem
 • Bước 3: Lựa chọn thời điểm cần xem lộ trình. Chọn Từ ngày, Đến ngày như trong hình dưới

 • Chú ý
  Thực hiện di chuyển để lấy được thời gian cần xem. Khi đã lấy được xong thời gian cần xem thì kích vào “Chọn”. Nếu muốn giữ nguyên thời gian cần xem thì kích vào “Thoát”
 • Bước 4: Kích chọn “Xem lộ trình”
 • Nếu xe cần xem có lộ trình thì lộ trình sẽ được vẽ ra. Hệ thống tự động chuyển sang tab Lộ trình để hiển thị lộ trình của xe.

  Nếu xe cần xem không có lộ trình thì sẽ có thông báo “Không có dữ liệu” ở tab Lộ trình.
  Chú ý: Ở hình trên, các biểu tượng có ký tự A và B lần lượt là điểm đầu và cuối của hành trình. Chấm tròn màu xám là vị trí xe dừng đỗ.