Vị trí xe

1. Mô tả
Cho phép người dùng xem tổng quan các xe của xí nghiệp và vị trí các xe trên bản đồ.
Thao tác và chức năng:
- Từ trang chủ click chọn Vị trí xe
- Giao diện hiển thị như sau:
Mô tả giao diện:
Các xe sẽ được nhóm lại thành các nhóm. Có 3 nhóm chính
 • Xe hoạt động
 • Xe mất tín hiệu 1 giờ gần đây
 • Xe mất tín hiệu 1 giờ gần đây

 • Thông tin gồm có vận tốc và thời điểm gửi tin cuối cùng của xe. Đối với nhóm xe: Xe hoạt động, Xe mất tín hiệu 1 giờ gần đây thì mặc định đó là ngày thời điểm trong ngày.
  Ý nghĩa biểu tượng xe:
 • xe đang dừng đỗ hoặc chạy với vận tốc nhỏ hơn 5km/h
 • xe đang chạy với vận tốc nhỏ hơn 80 km/h
 • xe đang chạy với vận tốc lớn hơn 80 km/h và nhỏ hơn 100km/h
 • xe đang chạy với vận tốc lớn hơn 100km/h
 • xe mất tín hiệu 1 giờ gần đây
 • xe mất tín hiệu lớn hơn 1 giờ
 • Chú ý:
  Khi 1 nhóm nào đó không có xe thì tên nhóm sẽ bị ẩn đi.
  2. Thao tác trên danh sách xe
  Xem chi tiết từng xe
  Di chuyển đến xe cần xem chi tiết. Kích chọn vào xe đó. Hệ thống sẽ chuyển sang thông tin chi tiết của xe
  Tìm kiếm 1 xe
  Có thể sử dụng chức năng Tìm kiếm xe để tìm kiếm xe cần xem chi tiết. Nhập chính xác biển kiểm soát xe cần tìm vào ô “Nhập xe cần tìm”. Nếu xe có trong hệ thống thì xe đó sẽ được hiển thị. Ngược lại thì xe tìm kiếm sẽ không hiển thị.

  Nếu xe có trong danh sách thì nó sẽ được hiển thị.
  Nếu xe không có trong danh sách thì nó sẽ không được hiển thị. Khi đó người dùng sẽ phải nhập lại biển kiểm soát của xe.
  Chú ý
  Khi nhập vào biển số xe thì hệ thống sẽ lọc ra và hiển thị lên danh sách những xe có khả năng muốn xem. Người dùng có thể lựa chọn xe đó mà không cần nhập đủ biển kiểm soát của xe.
  Làm mới danh sách xe
  Kích chọn biểu tượng . Hệ thống sẽ thực hiện làm mới tất cả các xe có trong danh sách. Thông tin hiển thị sẽ là thông tin mới nhất từ thiết bị gửi về hệ thống
  Về trang chủ
  Kích chọn biểu tượng để trở về Trang chủ.
  Trở lại trang trước đó
  Kích chọn nút trở về của điện thoại để trở về trang trước đó.
  Thoát khỏi hệ thống
  Kích chọn biểu tượng để thoát khỏi hệ thống
  2. Thao tác để giám sát xe
  Từ trang Danh sách xe, kích chọn vào 1 xe để xem chi tiết thông tin của 1 xe. Giao diện hiển thị:
  Mô tả giao diện:
  Thông tin hiển thị của xe bao gồm:
 • Biển kiểm soát của xe
 • Giờ cập nhật của xe
 • Vận tốc GPS
 • Vận tốc cơ
 • Số lần dừng đỗ
 • Km đã đi được trong ngày
 • Vị trí xe đang ở
 • Tên của Lái xe
 • Số ĐT của lái xe
 • Thu nhỏ / phóng to bản đồ:
  Kích chọn nút trên bản đồ để phóng to/thu nhỏ bản đồ.
  Chọn loại bản đồ:
  Kích chọn nút để loại bản đồ.
  Làm mới thông tin xe
  Kích chọn biểu tượng . Hệ thống sẽ thực hiện làm mới thông tin của xe. Thông tin hiển thị sẽ là thông tin mới nhất từ thiết bị gửi về hệ thống.
  Ngoài ra có thể kích vào biểu tượng của xe để lấy được thông tin cập nhật mới nhất của xe.