Đăng nhập

1. Mô tả
Cho phép người dùng đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống
Thao tác và chức năng:
- Người dùng sử dụng trình duyệt gõ đúng địa chỉ http://m.donghanh247.vn
- Giao diện hiển thị như sau:
Chú ý:
 • Khi đang sử dụng phiên bản dành cho máy tính để chuyển sang phiên bản dành cho điện thoại thì người dùng có thể kích chọn “Phiên bản dành cho điện thoại”
 • Ngược lại khi không muốn sử dụng phiên bản dành cho điện thoại mà muốn sử dụng phiên bản dành cho máy tính thì người dùng có thể kích chọn “Phiên bản dành cho PC”
 • Mô tả giao diện:
 • Tài khoản: Tên đăng nhập của người dùng
 • Mật khẩu: Mật khẩu của người sử dụng
 • 2. Thao tác thực hiện
 • Bước 1: Nhập Tài khoản
 • Bước 2: Nhập Mật khẩu sử dụng
 • Bước 3: Kích chọn “Đăng nhập”
 • Nếu đăng nhập thành công thì hệ thống sẽ chuyển sang Trang chủ
  Nếu đăng nhập không thành công thì sẽ có thông báo “Đăng nhập không thành công”. Người dùng thực hiện lại thao tác từ bước 1