Báo cáo dừng đỗ

1. Mô tả
Cho phép người dùng xem báo cáo các điểm dừng đỗ của 1 xe trong khoảng 24h liên tiếp.
Thao tác và chức năng
Từ trang chủ click chọn biểu tượng BC dừng đỗ.
Giao diện hiển thị như sau:

Mô tả giao diện
- Tab Thông tin xem:
 • Biển số xe
 • Giới hạn cần xem:
  • Từ ngày: Hiển thị mặc định là thời gian đầu ngày hiện tại. VD 17/02/2012 00:00
  • Đến ngày: Hiển thị là thời gian hiện tại. VD 17/02/2012 10:19
 • Giới hạn thời gian dừng đỗ tình bằng phút. Mặc định là >=2 phút
 • Báo cáo điểm dừng đỗ sai quy định. Khi người dùng check vào nó thì báo cáo sẽ hiển thị ra những điểm dừng đỗ bị sai so với quy định. Mặc định là không check và báo cáo hiển thị là những điểm dừng đỗ đúng quy định
 • - Tab Báo cáo: Hiển thị dữ liệu báo cáo của xe cần xem theo các điều kiện tìm kiếm
  2. Thao tác thực hiện
  Xem báo cáo
 • Bước 1: Kích chọn tab Thông tin xem
 • Bước 2: Nhập chính xác vào Biển số xe cần xem
 • Bước 3: Lựa chọn giới hạn cần xem Từ ngày, Đến ngày
 • Bước 4: Lựa chọn thời gian dừng đỗ mong muốn
 • Bước 5: Lựa chọn kiểu báo cáo muốn xem. Nếu muốn xem báo cáo các điểm dừng đỗ sai quy định thì vào kích chọn vào Báo cáo điểm DĐ sai quy định. Còn nếu muốn xem báo cáo các điểm dừng đỗ đúng quy định thì có thể bỏ qua bước này
 • Bước 6: Kích chọn xem báo cáo

 • o Nếu xe cần xem có dữ liệu thì sẽ hiển thị báo cáo các điểm dừng đỗ.
  o Nếu xe không có dữ liệu thì sẽ hiển thị "Không có dữ liệu".